Kolos 2015

December 3–5, 2015

V dňoch 3.12. až 5.12.2015 sa v hoteli Armales v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle konala tradičná konferencia pod názvom Kolos 2015. Konferenciu organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom a stretlo sa na nej 43 astronómov zo Slovenska, Poľska, Česka a Ukrajiny. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Neinvestičný fond Teleskop. Paralelne s rokovaním konferencie sa uskutočnilo aj projektové stretnutie partnerov cezhraničného projektu „Space Emergency System“, ktorí diskutovali o založení konzorcia „Geoinformation Technologies“. Platformu Kolosu takisto využila Slovenská Astronomická Spoločnosť pri SAV na rokovanie Hlavného výboru spoločnosti.

Rokovanie konferencie bolo rozdelené do 4 blokov: výsledky založené na pozorovaniach na Kolonickom sedle, výskum premenných hviezd, iné astrofyzikálne oblasti, astroturistika a vzdelávanie. Celkovo odznelo 25 odborných príspevkov a prezentovaných bolo 8 posterov. Ako odľahčenie slúžili tri cestopisné príspevky v druhý konferenčný večer o cestách astronómov po Indonézii, Kanárskych ostrovoch a Kube. Program bol teda skutočne nabitý. Vďaka disciplinovanosti prednášajúcich sa podarilo všetko stihnúť podľa stanoveného časového plánu. Podarilo sa uskutočniť aj poznávací výlet do nového Ekomúzea v Zemplínskych Hámroch.

V dvanásťročnej histórii podujatia Kolos to bol určite jeden z najbohatších ročníkov. Tešíme sa hlavne početnej delegácii z Ukrajiny. Netvoril ju len tradičný partner z Odessy. Prišli tiež hvezdári z Ľvova, Charkova a Užhorodu. Je tu zjavný trend po narušení spolupráce s Ruskom hľadať partnerov v Európskej Únii. Črtá sa tak perspektíva obojstranne výhodnej spolupráce. Konkrétne sa hovorilo napríklad o Vihorlatskom Virtuálnom Observatóriu (ViViO), na ktorého vytvorení by mali spolupracovať programátori z Charkova. Pestrá účasť bola tiež z poľskej strany. Zastúpená bola Jagelonská aj Pedagogická univerzita v Krakove, Univerzita A. Mickiewicza v Poznani, Mládežnícke astronomické observatórium v Niepolomicach, a tiež neastronomický subjekt – Arborétum v Bolestraszycach, ktorí sa ale aktívne zapája do astroturistických projektov.

Kolos zostáva verný svojmu názvu. Tak to zhodnotil v záverečnom slove konferencie Dr. Hric. Nielen významom konferencie, ale aj tým, že sa koná pri stále najväčšom funkčnom ďalekohľade na Slovensku.