Kolos 2011

1. – 3. 12. 2011

Pod názvom Kolos 2011 – astronómia a iné prírodné vedy v živote spoločnosti sa v dňoch 1. až 3. decembra 2011 uskutočnila v poradí piata konferencia v rámci projektu Karpatské nebo. Organizátorom bola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Väčšina rokovaní prebiehala v Detskom rekreačnom zariadení Vihorlat na Sninských rybníkoch pri meste Snina. Konferencie sa zúčastnili astronómovia, odborníci z iných oblastí fyziky, ale aj učitelia rôznych škôl z piatich krajín – Slovenska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny a Ruskej federácie v celkovom počte 30.

Silné zastúpenie malo Astronomické observatórium Odesskej národnej univerzity – tradičný partner Vihorlatskej hvezdárne. Tridsaťročnej spolupráci týchto inštitúcií bol venovaný aj prvý blok príspevkov konferencie. V ňom odzneli „historické“ prehľady I. Kudzeja a V. Karetnikova signatárov základnej zmluvy o medzinárodnej spolupráci medzi uvedenými inštitúciami. Bývalý riaditeľ Odesského observatória nebol prítomný jeho príspevok predniesol pracovník observatória I. Usenko. Orem toho v prvom bloku sa predstavili aj ďalšie spolupracujúce inštitúcie: O. Shulga z astronomického observatória v Nikolaeve na Ukrajine hovoril o perspektíve siete pozemných teleskopov pri výskume blízkozemného priestoru a navrhol zapojiť do siete aj pozorovateľne účastné na projekte Karpatské nebo. R. Prajsnar informoval o jednej z nich na budove Lýcea v Jasle.

Celé popoludnie prvého dňa konferencie bolo venované príspevkom týkajúcim sa výskumu premenných hviezd, čo je hlavný smer odborných pozorovaní Vihorlatskej hvezdárne. Prvé tri príspevky sa venovali výsledkom pozorovaní na Kolonickom sedle. P. A. Dubovský urobil celkový prehľad pozorovaní vykonaných za posledný rok, Š. Parimucha predbežnú analýzu zákrytovej dvojhviezdy DV Psc a L. Hric IU Per. Druhá časť patrila odesskej skupine. F. Chekhonadskykh predstavil alternatívnu metódu určovania vzdialeností podľa vlastných farieb FGK nadobrov, I. Usenko hovoril o spektroskopickom výskume Rho Cas a S. Kashuba opísala pýchu observatória – zbierku fotoplatní, ktorá je tretia najväčšia na svete po Harvarde a Sonnenbergu. Tretia časť bloku bola „moravská“. M. Zejda z Masarykovej univerzity v Brne hovoril najprv o čase a potom o fotometrie pomocou veľmi malých ďalekohľadov. Jeho kolega J. Janík zosumarizoval výskum horúcich Be hviezd v Brne.

Plenárne zasadnutie konferencie sa konalo na druhý deň v Planetáriu na Kolonickom sedle. Malo slávnostný charakter. V úvode mal premiéru projekčný prístroj planetária. Prvý raz sa pred verejnosťou premietli hviezdy na projekčnú plochu nového planetária práve počas konferencie. Nasledovalo odovzdávanie cien. Úrad Prešovského samosprávneho kraja udelil čestné uznanie RNDr. Ivete Lazorovej, riaditeľke Gymnázia v Snine za prínos pri vzdelávaní mladej generácie v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied a Jánovi Dzobovi, starostovi obce Kolonica za významný podiel pri výstavbe astronomického komplexu na Kolonickom sedle. Potom už dostali priestor pozvané prednášky:

“Nové výsledky pozorovaní magnetických hviezd na 6-m ďalekohľade SAO”, lektori: I. Romanyuk, E. Semenko, Špeciálne astrofyzikálne observatórium Ruskej akadémie vied.

“Spomaľovanie a urýchľovanie rotácie magnetických chemicky pekuliárnych hviezd CU Vir a V901 Ori”, lektor: Z. Mikulášek, Ústav teoretickej fyziky a astrofyziky Masarykovej univerzity v Brne.

Spoločenskou udalosťou konferencie bola návšteva prírodného výtvoru – jazera Morské oko vo Vihorlatských vrchoch. Namieste podali odborný výklad pracovníci š.p. Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Sobrance.

Príspevky bezprostredne sa týkajúce hlavnej témy konferencie boli sústredené do tretieho rokovacieho dňa. Za zmienku stoja hlavne príspevky:

“Systematické online predpovede počasia za účelom podpory astronomických pozorovaní”, lektor: N. Kablak, Užhorodská národná univerzita.

“Projekt Karpatské nebo vo svojej záverečnej etape”, prednáška, lektor: I. Kudzej, Vihorlatská hvezdáreň.

“Diaľkovo riadené ďalekohľady pri výuke astronómie”, prednáška, lektor: G. Sek, MOA Niepolomice.

“Nové astronomické prístrojové vybavenie pre Prírodovedeckú fakultu UPJŠ”, prednáška, lektor: Š. Parimucha, Ústav fyziky UPJŠ Košice.

“Východoeurópska sieť malých ďalekohľadov – ENESTEL”, prednáška, lektor: P. A. Dubovský, Vihorlatská hvezdáreň.

Ale téma previazania astronómie s každodenným životom sa tiahla celou konferenciou. Svedčí o tom aj osviežujúca prednáška M. Bartolomejovej-Hricovej na záver prvého dňa o Mayskom kalendári a toľko diskutovanom konci času v roku 2012.

Ako je už zvykom na konferenciách projektu Karpatské nebo, po skončení oficiálneho programu sa ešte zišli prítomní zástupcovia partnerov na krátku poradu o rôznych otázkach administrácie projektu.