Kolos 2008

4. – 6. 12. 2007

V dňoch 4.12. až 6.12.2007 sa v DRZ Vihorlat na Sninských rybníkoch koná medzinárodná konferencia o výskume premenných hviezd KOLOS 2008. Na konferencii, ktorú organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom s podporou Agentúry pre vedu a výskum sa stretne vyše 40 astronómov zo piatich európskych krajín – Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, a Maďarska.
Stretnutie s názvom Kolos sa koná už po piaty krát. Pôvodne to bol seminár, na ktorom budovatelia najväčšieho slovenského ďalekohľadu zhodnocovali pokrok diela za posledný rok a plánovali ďalší postup. Metrový ďalekohľad na Kolonickom sedle je už v prevádzke a z malého seminára sa vyvinulo jedno z najvýznamnejších odborných stretnutí venujúcich sa výskumu premenných hviezd na Slovensku.
Hlavnou témou bude aj tento rok prezentovanie výsledkov získaných na Kolonici. Okrem toho zaznejú aj všeobecné príspevky týkajúce sa výskumu rôznych typov premenných hviezd. Samostatný blok je venovaný vzdelávacím programom v astronómii. Dozvieme sa napríklad o už realizovanom projekte popularizácie prírodných vied, ktorý realizuje spoločnosť Pansophia z Trenčína, ale aj o pripravovanom cezhraničnom projekte „Karpatské nebo“. Vihorlatská hvezdáreň v jeho rámci chce realizovať viacero aktivít spojených s „astroturistikou“.
Najväčším ťahákom bude správa D. Bruncka z Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach o stave experimentu LHC v európskom centre jadrových výskumov CERN. Tento najväčší urýchľovač elementárnych častíc na svete bol, ako je známe, v lete uvedený do prevádzky, vzápätí však bol odstavený pre technickú poruchu.
O výsledkoch konferencie budeme informovať na stránkach www.astrokolonica.sk. Podujatie finančne podporili Agentúra na podporu vedy a výskumu v rámci projektu LPP-0049-06 “Vesmír v priamom prenose” a Neinvestičný fond Teleskop, Snina.