Kolos 2007

06. 12. – 08. 12. 2007

Konferencia o výskume premenných hviezd Kolos sa uskutočnila tradične v DRZ Vihorlat na Sninských rybníkoch v dňoch 6. až 8. decembra 2007. Zorganizovala ju Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s partnermi Gymnáziom v Snine a Neinvestičným fondom Teleskop a s podporou Agentúry na podporu vedy a výskumu v rámci projektu „Vesmír v priamom prenose“. Zúčastnilo sa 42 astronómov zo šiestich krajín – Slovenska, Česka, Poľska, Estónska, Ruska a Ukrajiny. Medzi nimi špičkoví odborníci ako Nikolay Samus – vedúci tímu Všeobecného katalógu premenných hviezd z Astronomického ústavu Ruskej akadémie vied, Sergey Andrievsky – riaditeľ Astronomického observatória Odesskej národnej univerzity, Zdeněk Mikulášek – odborník na chemicky pekuliárne hviezdy z Masarykovej univerzity v Brne, René Hudec z Astronomického ústavu ČAV v Ondřejove pracujúci v oblasti astrofyziky vysokých energií. Takéto významné podujatie neobišli ani politickí predstavitelia regiónu. Rokovanie pozdravil primátor mesta Snina Ing. Štefan Milovčík. Zúčastnili sa ho poslanec Prešovského samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Regec, vedúca odboru kultúry PSK Mgr. Eva Arvayová a generálny konzul Slovenskej republiky v Užhorode Ing. Marián Sládeček s manželkou.

Prednáškový program bol rozdelený do siedmych blokov. Štyri z nich sa týkali samotného výskumu premenných hviezd. V otváracom bloku predstavili hostitelia novinky na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Predovšetkým súčasný stav Vihorlatského národného teleskopu s priemerom hlavného zrkadla 1 meter a výsledky jeho pozorovaní. Jeden z prednáškových blokov sa venoval problematike popularizácie astronómie. Poľskí kolegovia referovali o využití robotických teleskopov pri edukácii. Iveta Lazorová z Gymnázia v Snine neočakávane sviežo predstavila projekt „Vesmír v priamom prenose“. Jacek Uniwersal zo Žywca zasa ukázal, že v susednom Poľsku rastú nové astronomické kupoly „ako huby po daždi“. V záverečnom bloku sa objavili aj príspevky z neastronomických oblastí. Súvisí to z tým, že na AO Kolonica sa realizujú aj experimenty v oblasti geofyziky, teoretickej fyziky, meteorológie. Peter Kopčanský z Ústavu teoretickej fyziky SAS zaujal astronómov príspevkom o využití magnetických kvapalín.

Z astronomických príspevkov zaujala celovečerná show Reného Hudeca z Ondřejova o výskume vysokoenergetických zdrojov pomocou družice INTEGRAL. Okrem iného z nej vyplynulo, že rentgenové a gama satelity pozorujú zdroje, ku ktorým nemajú dáta z optickej oblasti. To je veľká výzva pre malé pozemské observatóriá a amatérskych pozorovateľov. Ako rozprávku na dobrú noc predniesol vo štvrtok neskoro večer Karol Petrík prekvapujúce odhalenia optického monitorovania supermäkkých rentgenových zdrojov QR And a V Sge. Druhý deň otvoril Nikolay Samus príspevkom, na ktorý bol zvedavý každý. Všeobecný katalóg premenných hviezd je neodmysliteľnou pomôckou každého bádateľa v oblasti premenných hviezd. V čase rozmachu celooblohových prehliadok, ktoré produkujú masu nových premenných hviezd sa jeho postavenie mení. Aj sám zostavovateľ potvrdil, že dnes už nie je „všeobecný“. Jeho význam však neklesá. Samusov tím tvrdo pracuje na tom, aby informácie v katalógu boli vždy presné a spoľahlivé. To sa o katalógoch automaticky generovanými z prehliadok povedať nedá. Tatyana Dorokhova z Odessy informovala o výsledkoch fotometrických pozorovaní hviezd V2314 Oph a VW Ari v Kolonici metrovým teleskopom. Zlatým klincom konferencie bol záverečný príspevok Sergeja Andrievského z Odessy o spektrálnych pozorovaniach s-cefeíd. Jeho skupine sa podarilo získať unikátne spektrá v rôznych častiach fázových kriviek.

Závery konferencie KOLOS 2007:

Okrem samotných prednášok sú neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou každej konferencie aj kuloárne rokovania. Napriek bohatému programu našiel sa na ne čas aj v rámci Kolosu 2007. Špeciálne počas exkurzie na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle sa veľa hovorilo o pozorovacom programe observatória. Zásadné zmeny v programe nie sú. V súvislosti so prístupnením Nasmythovho ohniska metrového teleskopu a využívaním CCD kamery v ňom sa bude realizovať program viacfarebnej fotometrie intermediálnych polarov. Blízko k reálnej prevádzke je aj monitorovací systém kataklyzmatických objektov na altazimutálnej montáži. V rámci nadviazanej spolupráce s AsÚ ČAV v Ondřejove bude tento systém sledovať aj vysokoenergetické zdroje pozorované družicou INTEGRAL.


ŠtatistikaPočet
LektoriSergej ANDRIEVSKIJ Tatiana DOROKHOVA Pavol DUBOVSKÝ René HUDEC Igor KUDZEJ Iveta LAZOROVÁ Mario MARS Monika a Lukasz MASLANIEC Zdeněk MIKULÁŠEK Tamara MISHENINAŠtefan PARIMUCHA Karol PETRÍK Nikolay SAMUS Gregorz SEK Peter KOPČANSKÝ Sergei UDOVICHENKO Jacek UNIWERSAL Petr ZASCHE Juraj ZVERKO19
ÚčastníciPodľa prezenčnej listiny42
StredoškoláciGymnázium Snina5

Z toho noví v projekte0
Uskutočnené prednáškyMultiphase spectroscopy of s-Cepheids The final analysis of the research activity in the frames of cooperative Ukrainian – Slovak project in 2006-2007. Observations of the low amplitudes stars V2314 Oph and VW Arietis in the VAO KS Observational results of AO Kolonica Objects of High Energy Astrophysics as Optical Variable Sources INTEGRAL results on cataclysmic variables and related objects INTEGRAL results on blazars Automatization of altazimuthal mount for CVs monitoring Instrumental equipment of AO Kolonica The Universe Live Investigation of temporal variations in extended circumbinary structures for selected interacting binaries Variable stars observed with the Ironwood North Observatory robotic telescope Record breaking rotational braking of the magnetic CP star V901 Ori Spectroscopic investigation of BY Dra type stars SPHOTOM – package for an aperture photometry Surprising discoveries on the optical monitoring of two bright SSXS QR And and V Sge GCVS Today: Problems and Prospects Supernovae stars observing by use FT robotic telescopes Magnetic liquids and their aplications CCD photometry and periods changes of RR Lyr type stars Small astronomical observatories for high schools The eclipsing binaries: New wine from old bottles The story of 53 Auriage23
PosterySuperhumps in Kolonica Nebulae in Kolonica INTEGRAL OMC and Variable Stars Identification of INTEGRAL Sources with Astronomical Archival Plates Optical counterparts of HE sources and Gaia Indirect amateur detection of GRBs by ionospheric response Alternative Solution for an Low-Cost Optical All-Sky Monitor7
Oddychovo poznávacie aktivityNávšteva priehradného múru vodnej nádrže Starina1