Kolos 2006

30.11. – 2.12.2006

Nebývalá medzinárodná účasť sa zišla na seminári KOLOS 2006. Odborníci na premenné hviezdy z Česka, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Estónska prijali pozvanie hostiteľskej Vihorlatskej hvezdáreň v Humennom, ktorá podujatie pripravila s podporou Agentúry pre podporu vedy a výskumu. Spolu 40 hvezdárov sa tri dni zaoberalo budúcim využitím najväčšieho slovenského ďalekohľadu s priemerom zrkadla 1 meter, ktorý je umiestnený na vysunutom pracovisku Vihorlatskej hvezdárne pri obci Kolonica. Seminár prebiehal na Sninských rybníkoch, ale jeho súčasťou bola aj návšteva observatória na Kolonickom sedle. Tam riaditeľ hvezdárne RNDr. Igor Kudzej, CSc. slávnostne uviedol do života unikátny prístroj – dvojkanálový fotoelektrický fotometer určený na registráciu jemných zmien jasnosti hviezd. Ten je podobne ako ďalekohľad dielom špecialistov Odesskej národnej univerzity. Observatórium na Kolonickom sedle tak okrem najväčšieho ďalekohľadu má dnes aj najpresnejší registračný prístroj na Slovensku. Astronómovia z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied sú presvedčení, že spojenie týchto dvoch zariadení posunie slovenskú astronómiu na svetovú úroveň.